بنر اول :سایز ۱۱۴۹*۹۰ مخصوص حامی سایت

در صورت خالی بودن ماهانه ۱۵۰ هزار تومان

——————————————————————————————————————-بنر دوم:سایز ۱۱۴۹*۹۰ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

——————————————————————————————————————-

لوگو حامیان ما در قسمت فوتر سایت با سایز ۸۰ * ۸۰ مخصوص حامی سایت

در صورت خالی بودن ماهانه ۱۰ هزار تومان